Actuacions estelars dels grups de música catalans per la república catalana i alliberament de preses.